Strona wykorzystuje cookies

Korzystanie z naszego portalu bez zmiany ustawień dotyczacych cookies oznacza, że będa one zapisane w pamięci urzadzenia końcowego.

Współpraca z RICS

RICS_logoThe Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) jest niezależną światową organizacją powstałą w 1868 roku w Wielkiej Brytanii mającą na celu zrzeszenie profesjonalistów związanych z branżą nieruchomości i budownictwa. Instytucja ta promuje rozwój kwalifikacji zawodowych, utrzymywanie utrzymywanie najwyższych standardów oraz przestrzeganie kodeksu etycznego. Przynależność do RISC jest uznawana za gwarancję najwyższej klasy profesjonalizmu w branży nieruchomości i budownictwa. Na świecie RICS zrzesza blisko 118 000 specjalistów, którzy czuwają nad ulepszaniem i przestrzeganiem standardów na lokalnych rynkach.

RISC Polska

RICS Polska zostało powołane w 1991 roku przez grupę doświadczonych rzeczoznawców, którzy dostrzegli potrzebę wprowadzenia regulacji na wciąż młodym i rozwijającym się po transformacji ustrojowej rynku nieruchomości.

Współpraca

Polskie Stowarzyszenie Doradców Rynku Nieruchomości (PSDRN) i The Royal Institution od Chartered Surveyors (RICS) w 2008 roku zawarło porozumienie o wzajemnej współpracy. W myśl zawartego porozumienia o przyjęcie w poczet członków RICS może ubiegać się każdy członek zwyczajny PSDRN po spełnieniu określonych warunków. Pierwszymi członkami PSDRN, którzy na mocy porozumienia otrzymali tytuł MRICS byli: Wacław Baranowski, Adam Henclewski, Jerzy Kisiel, Elżbieta Leciejewska, Zdzisława Ledzion-Trojanowska, Adam Nitka, Szymon Sędek, Jerzy Sielicki, Ryszard Wiśniewski i Tadeusz Żurowski.

 

Jak uzyskać tytuł MRICS na mocy porozumienia?

Członkami RICS mogą zostać członkowie PSDRN po spełnieniu następujących kryteriów:

  • przynajmniej 3 lata członkostwa w PSDRN,
  • przynajmniej 10 lat udokumentowanego doświadczenia w pracy na rynku nieruchomości jako: rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami, zarządca lub doradca na rynku nieruchomości,
  • aktywny udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach dotyczących rynku nieruchomości, w liczbie minimum 20 godzin szkoleniowych rocznie w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku,
  • aktywny udział w działalności PSDRN,
  • brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich Stowarzyszenia,
  • brak orzeczeń o karach przewidzianych statutem PSDRN,
  • uzyskaniu rekomendacji PSDRN.

Członek, który chce się ubiegać o członkostwo w RISC powinien złożyć pisemny wniosek o udzielenie rekomendacji dla wstąpienia do RICS wraz z wymaganymi procedurą dokumentami.  Wnioski o rekomendację mogą być składane do biura Zarządu przez cały rok na bieżąco. Rozpatrywane będą w imieniu PSDRN przez Zarząd Stowarzyszenia, na najbliższym posiedzeniu zarządu. Zarząd wydaje rekomendację na podstawie Regulaminu Udzielania Rekomendacji, a wynik postępowania jest przedstawiany w formie uchwały. RICS przyznaje członkostwo każdemu, kto uzyskał rekomendację PSDRN.

 

Dokumenty: