Strona wykorzystuje cookies

Korzystanie z naszego portalu bez zmiany ustawień dotyczacych cookies oznacza, że będa one zapisane w pamięci urzadzenia końcowego.

Warunki członkostwa

Członkiem zwyczajnym PSDRN może zostać osoba fizyczna:

 1. wykonująca zawód związany z obsługą inwestycji na rynku nieruchomości co najmniej przez okres 5 lat,
 2. świadcząca usługi z zakresu doradztwa na rynku nieruchomości i legitymująca się potwierdzonym dorobkiem w tym zakresie,
 3. posiadająca wykształcenie wyższe,
 4. wykazująca w praktyce zawodowej najwyższy poziom wiedzy, doświadczenia, rozwagi, uczciwości oraz rzetelności,
 5. posiadająca rekomendację co najmniej jednego członka zwyczajnego PSDRN.

 

Osoba zainteresowana członkostwem w PSDRN powinna złożyć w Biurze Stowarzyszenia następujące dokumenty:

 1. wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych PSDRN,
 2. wypełnioną ankieta,
 3. pisemną rekomendację od obecnego Członka PSDRN.

Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

 

Procedura przyjęcia nowych członków

 1. Zgłoszenie (wniosek, ankieta, pisemna rekomendacja od obecnego Członka PSDRN) przesyłane jest do członków Zarządu do zaopiniowania,
 2. Członkowie Zarządu przesyłają swoje opinie do Biura Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia,
 3. Kandydat zostaje zaproszony na posiedzenie Zarządu,
 4. Zarząd w głosowaniu tajnym podejmuje decyzję w przedmiocie przyjęcia kandydata w poczet Członków,
 5. po podjęciu uchwały o przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszenia, nowy Członek jest zobowiązany do wniesienia opłaty wpisowej,
 6. nowy Członek Stowarzyszenia dokonuje prezentacji na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia PSDRN.

 

Opłaty związane z członkostwem w PSDRN:

 1. jednorazowa opłata wpisowego w wysokości 300,00 zł,
 2. składka członkowska w aktualnie obowiązującej wysokości.

Wpłat należy dokonywać na konto Stowarzyszenia w banku PEKAO SA: 02 1240 1053 1111 0010 0143 3378 z podaniem w opisie informacji za jaki okres dokonywana jest wpłata.